reserve

Umów się na wizytę w Optegra Polska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu obsługi wysłanego zgłoszenia [szczegóły]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 18
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@optegra.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Leczenie zaćmy w Polsce – NFZ

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Czy mogę zrobić zabieg na NFZ i dopłacić do lepszej soczewki?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ NFZ w pełni refunduje zabieg i nie przewiduje wkładów finansowych Pacjentów.

NFZ gwarantuje ubezpieczonym Pacjentom miękką i zwijalną soczewkę, której wybór ograniczony jest kosztem refundacji z NFZ. W praktyce oznacza to że Pacjent nie może wybrać jaką soczewkę będzie miał wszczepianą.

Tak, to szczególne okoliczności, które uprawniają nas do specjalnego trybu postępowania. W takiej sytuacji Pacjent może zgłosić się do naszej kliniki z dokumentem, który uprawnia go do korzystania z przywilejów oraz ze skierowaniem na operację zaćmy, wystawionym przez lekarza okulistę.

NFZ nie przewiduje takiej możliwości, wymaga od kliniki systematycznego przesyłania aktualnych list oczekujących w celu ich weryfikacji. Rezygnacja z miejsca w kolejce jest równoznaczna ze zrzeczeniem się zabiegu refundowanego. Każda nowa osoba musi poddać się procesowi kwalifikacji od początku i przejść wszystkie jego etapy.

Nie. Lekarze, którzy przeprowadzają zabiegi refundowane, znajdują się na specjalnej liście NFZ (tylko oni mają prawo je wykonywać). Dla Pacjenta, który zostaje zakwalifikowany na operację, najistotniejszy jest termin zabiegu. Personel zostaje wyznaczony odgórnie.

Nie, w takim przypadku Pacjent zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie, informujące o schorzeniu, które uniemożliwiło wykonanie zabiegu. Operacja zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie.

Preferencje Pacjenta, niepoparte aspektami medycznymi, nie decydują o czasie przeprowadzenia zabiegu. Znaczenie ma wyłącznie data wpisania nazwiska na listę oczekujących.