reserve

Umów się na wizytę w Optegra Polska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu obsługi wysłanego zgłoszenia [szczegóły]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 18
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@optegra.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Leczenie zaćmy w Czechach – NFZ

 

Po zabiegu w Czechach dokumentacja Pacjenta przekazywana jest do Optegra Polska, dzięki czemu możemy zapewnić swoim Pacjentom ciągłość leczenia i kompleksową opiekę po obu stronach granicy.

ORGANIZACJA LECZENIA - CZECHY

WYBÓR MIEJSCA WIZYTY KWALIFIKACYJNEJ DO ZABIEGU:

UWAGA: Może się zdarzyć, że Pacjent ze względów medycznych (np. inne choroby oka niż zaćma; choroby po za okulistyczne) nie zakwalifikuje się do zabiegu

POLSKA

  • poznanie dokładnych kosztów zabiegu przed wyjazdem (w przypadku wybrania soczewki nowej generacji),
  • możliwość dostosowania terminu zabiegu do dostępności wybranych soczewek, co przekłada się na jednorazowy wyjazd na zabieg za granicę.
lub

CZECHY

  • kwalifikacja do zabiegu tego samego dnia co zabieg (w przypadku wybrania soczewki podstawowej – jednoogniskowa sferyczna),
  • w przypadku wybrania soczewki bardziej zaawansowanej podczas kwalifikacji w Czechach, konieczność ponownego przyjazdu do kliniki w momencie, kiedy soczewka zostanie sprowadzona,
  • do zabiegu w ramach ubezpieczenia NFZ kwalifikowani są jedynie Pacjenci spełniający nowe kryteria PTO.


Wspólnie z lekarzem wybór rodzaju soczewki – od podstawowej do zaawansowanej. Tutaj możesz zapoznać się z rodzajami soczewek.


Ustalenie daty zabiegu usunięcia zaćmy za granicą


Podróż na zabieg do Czech, samodzielnie lub wygodnym busem


Zabieg usunięcia zaćmy w klinice w Ostrawie


Wizyta kontrolna 1 dzień po zabiegu w klinice za granicą lub w Polsce


Druga wizyta kontrolna w Czechach miedzy 14 a 28 dniem po zabieguGratulacje! Ciesz się życiem bez zaćmy!